chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Vásárlás/ajándékozás a kiskorú nevére

Esetenként ankétköteles, de mindenképpen gyámhatósági és a hatóság jóváhagyásától függő ügyvitel. 

Röviden, példával: a kiskorú gyermek tulajdonában lévő ingatlan csak a gyermeké, azzal a szülő, szülők nem rendelkezhetnek kedvük szerint.

A kiskorú ingatlanának bármilyen címen való átruházásához a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, függetlenül attól, hogy ingyenesen (ajándékozással) vagy ellenérték fejében kerülne sor erre. A hozzájárulást a gyámhatóság csak akkor adja meg, ha az ingatlan átruházása a gyermek érdekében áll. Ez lényegében a legtöbb esetben kizárja, hogy a gyermek elajándékozza az ingatlant, de az eladáshoz is csak akkor ad hozzájárulást a hatóság, ha ez a gyermek érdekét szolgálja. Ezért például megtagadható a hozzájárulás akkor is, ha a befolyt vételár a szülők adósságainak rendezését szolgálná. Ha pedig az eladáshoz a hatóság hozzájárul, a vételárként befolyt összeg szintén csak a kiskorú érdekében használható fel.


Érdeklődni:

Cím: Csíkszereda Városháza (Vár tér 1. sz.) Szociális igazgatósága 27- es számú irodája

Telefon: 0266-315120/ belső 245