chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

351-es számú határozat (2022.11.04)

küldöttség kinevezésére Szerb Köztársaság, NoviSad városba, munkalátogatás céljából

move_to_inboxLetöltés

350-es számú határozat (2022.10.28)

a 238/2022- es tanácshatározat által - tartalmazván az utólagos módosításokat és kiegészítéseket - jóváhagyott csíkszeredai polgármesteri tisztség és szakapparátus módosításának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

349-es számú határozat (2022.10.28)

a 212/2021 számú, az Energiahatékonyság és intelligens energiagazdálkodás növelése az iskolákban című programban való részvételre és a „A Xantus János Általános Iskola hargitafürdői alegységének felújítása” megnevezésű beruházás Beavatkozási munkálatok dokumentációjának a jóváhagyására vonatkozó határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

348-as számú határozat (2022.10.28)

Szennyvízhálozat bővítése a Csibai övezetben megnevezésű beruházás megvalosíthatósági tanulmányának jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

347-es számú határozat (2022.10.28)

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2022-es évi költségvetését, illetve a 2023-2025-ös periódusra vonatkozó becsléseket szabályozó 2022/43.-as számú Határozat módosításáról

move_to_inboxLetöltés

246-os számú határozat (2022.10.28)

Csíkszereda municípium Általános városrendezési tervének, valamint a kapcsolódó Helyi szabályzó aktualizálásának kezdeményezésére és érvényességi idejének meghosszabbítására

move_to_inboxLetöltés

345-as számú határozat (2022.10.28)

Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőinek kinevezésére a város közigazgatási területén működő oktatási intézmények vezetőtanácsi testületébe, a 2020-2024-es mandátum idejére című, 291/2020-as számú határozat módosításáról

move_to_inboxLetöltés

344-es számú határozat (2022.10.28)

a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes státusjegyzékének és organigramájának módosításáról szóló, 2020/215-ös számú, módosított és kiegészített határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

343-as számú határozat (2022.10.28)

a SICULUS Kutatási Intézet megszüntetéséről

move_to_inboxLetöltés

342-es számú határozat (2022.10.28)

Csíkszereda megyei jogú város Kockázatok elemzési és lefedettségi tervének frissítésére

move_to_inboxLetöltés

341-es számú határozat (2022.10.28)

azon névjegyzék közzétételének eljárásáról, amely a város irányába nem tartozó jogi személyek nevét sorolja

move_to_inboxLetöltés

340-es számú határozat (2022.10.28)

a 129/2022 -es számú Önkormányzati Határozat kiegészítéséről azon helyi adók és illetékek értéknövelését illetően, melyek lej-alapú összegből állnak, vagy lej-alapú összeg alapján megállapítottak, valamint azon pénzbírságok határértékének megállapítását illetően, amelyek a helyi költségvetés számára jövedelemként meghatározhatóak a 2023-es évre

move_to_inboxLetöltés

339-es számú határozat (2022.10.28)

a Hajnal utca, Akác utca és a Gyár utca felújítása megnevezésű beruházás Beavatkozási munkálatok dokumentációjának, műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására, mely beruházás támogatást nyert az ”Anghel Saligny” Nemzetközi beruházási Program keretén belűl, valamint a beruházás megvalosulása céljából előrelátható költségfelyezetek értéke helyi forrásból

move_to_inboxLetöltés

338-as számú határozat (2022.10.28)

a Kós Károly utca, Szentkirály utca és a zónához tartozó Hunyadi János utcarész felújítása

move_to_inboxLetöltés

337-es számú határozat (2022.10.28)

a Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjének felhatalmazásáról az Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társulás közgyülésén való szavazásáról a hótalanítási szolgáltatások díjszabásának módosítását illetően

move_to_inboxLetöltés