chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Övezeti és részletes rendezési tervek - Tervezett szabályzások

Documentații de Urbanism tip PUZ/PUD în curs de elaborare - Tervezett szabályzások

Observații: 
- Tipul documentului cu litera ”APL” indică documentații 
inițiate de Autoritatea Publică Locală respectiv cu litera ”PR” indică cele inițiate de beneficiari privați

Észrevételek:
-  A dokumentum típusánál a "APL" betűvel jelzett  a helyi hatóság által kezdeményezett településrendezési dokumentumokra utal, illetve a "PR" betűkkel jelzett a magán kezdeményezett településrendezési dokumentumokra utal.

- Zonele centrale – Központi Övezetek –

Nr. crt.
Sor sz.
Tipul documentului
Documentum típusa
Scopul documentației
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1APLPUZ ZONA INDUSTRIALA VESTÎn curs de obținere avize și acorduri
Engedélyek és jóváhagyások beszerzése
Plan reglementări Regulament local aferent
Szabályzórajz - Kapcsolódó helyi szabályzó

2APLPUZ UTR LUNCA MAREÎn curs de obținere avize și acorduri
Engedélyek és jóváhagyások beszerzése
Plan reglementări - Regulament local aferent
Szabályzórajz - Kapcsolódó helyi szabályzó
Aviz de mediu

Környezetvédelmi engedély
3APLPUZ ZCP01 - CENTRUÎn curs de pregătire pentru achiziție publică
Közbeszerzési eljárás előkészítése
Anunț
Értesítés

- Zonele din Str. Leliceni – Szentlélek utcai Övezetek – 


- Zonele din Șumuleu – Somolyói Övezetek – 

Nr. crt.
Sor sz.
Tipul documentului
Documentum típusa
Scopul documentației  
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1APL

PUZ SZÉK ÚTJA - HOTEL PARK 

În curs de elaborare.
A tervezés folyamatban van.
Plan reglementări - Regulament local aferent
Szabályzórajz - Kapcsolódó helyi szabályzó
Raport de informare și consultare a publicului
A lakosság tájékoztatásáról és a konzultációról szóló jelentés
2APL

PUZ FŰZHAT

Contract semnat. Studiile de fundamentare sunt în curs de elaborare.
Aláírt szerződés. A megalapozó tanulmányok elkészítése van folyamatban.
3APLPUZ BARÁTOK KERTJEContract semnat. Studiile de fundamentare sunt în curs de elaborare.
Aláírt szerződés. A megalapozó tanulmányok elkészítése van folyamatban.

- Zonele din Toplița – Taplocai Övezetek – 

Nr. crt. 
Sor sz.
Tipul documentului 
Documentum típusa
Scopul documentației
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1PRPUZ Tanorok - Tó utca - str.Lacului Dezbatere publică
Lakossági fórum
Raport de informare și consultare a publicului
A lakosság tájékoztatásáról és a konzultációról szóló jelentés


- Zonele din Str.  Harghita - Erdőaljai Övezetek – 

- Zonele din Ciba, Ținutul Recoltei și Curba dealului – Csibai, Mézesek, Aratástetői és Dombkanyari Övezetek –


Zonele din Spitalului, str. Bradului și Mikó – Korház, Fenyő utcai és Mikó Övezetek – 

Nr. crt. 
Sor sz.
Tipul documentului 
Documentum típusa
Scopul documentației
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1APLPUZ NAGY LAJI DOMBJA                              În curs de elaborare studiu de oportunitate
Folyamatban van a célszerűségi jóváhagyás
Raport de informare și consultare a publicului - LOT 1
A lakosság tájékoztatásáról és a konzultációról szóló jelentés.
Raport de informare și consultare a publicului - LOT 2
A lakosság tájékoztatásáról és a konzultációról szóló jelentés.
Plan reglementări urbanistice - Plan de încadrare în zonă - LOT 1
Szabályzórajz - Áttekintő rajz - I. Alövezet
Plan reglementări urbanistice - Plan de încadrare în zonă - LOT 2
Szabályzórajz - Áttekintő rajz - II. Alövezet

Zonele din Harghita Băi – Hargita fürdői Övezetek – 


Zonele din Szécseny – Szécsenyi Övezetek –

Nr. crt. 
Sor sz.
Tipul documentului 
Documentum típusa
Scopul documentației
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1APLACTUALIZARE PUZ SZÉCSENY                          În curs de pregătire pentru achiziție publică
Közbeszerzési eljárás előkészítése

Zonele din Jigodin – Zsögödi Övezetek – 

Nr. crt. 
Sor sz.
Tipul documentului 
Documentum típusa
Scopul documentației
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1APLELABORARE P.U.Z SUBZONA DE LEGĂTURĂ
JIGODIN– REALIZARE DRUM DE OCOLIRE 
În curs de elaborare
A tervezés folyamatban van
Regulament local aferentPlan de încadrare în zonă 
Kapcsolódó helyi szabályzó - Áttekintő rajz
Imagini - Plan reglementări urbanistice
Helyszíni Szemle - Szabályzórajz
Raport de informare și consultare a publicului
A lakosság tájékoztatásáról és a konzultációról szóló jelentés.