chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Gazdasági helyzetkép

Csíkszereda város stratégiájának kiemelt része olyan projektek/programok elindítása és kivitelezése, amelyek képesek megalapozni egy vállalkozóbarát település kialakulásához szükséges feltételeket. Ilyen várható projektek a következők: ipari park kialakítása, cowork és inkubációs folyamatoknak helyet adó tér kialakítása és működtetése, ipari inkubációs tér kialakítása és működtetése, képzési programok kialakulásának facilitálása, támogatása, a helyi vállalkozó struktúrákkal való szoros együttműködés.

Csíkszereda megyei jogú város közép- és hosszú távú tervei között meghatározó helyet foglal el egy olyan komplex gazdaságfejlesztési program hathatós működtetése, amely képes vonzó jövőképet kínálni a térségből elvándorolt fiatalok, de a felnövekvő generációk számára egyaránt, ugyanakkor versenyképes perspektívát kínálni a munkaerőpiaci szempontból aktív népesség számára az itthoni munkavállalásra, illetve az állami szektortól való függőség lépcsőzetes feloldására is.

CSÍKSZEREDA SZÁMOKBAN

LAKOSSÁG ÉS ALKALMAZOTTAK

Életkor szerinti megoszlás  (2022)

Az alkalmazottak iparág szerinti megoszlása (Hargita megye) (2022)

VÁLLALKOZÁS ADATOK

Az elmúlt vizsgált 7 évben mind a városban működő, mind a metropolisz övezet összességében működő vállalkozások mutatói javultak. Ezt a javulást szándékszunk a továbbiakban is támogatni. 

A lenti ábrán a világos szín a 2015-s adatokat, míg a sötét a 2022-s adatokat tartalmazza, a zöld vonalak csak a városban működő vállalkozások adatait, az arany pedig a teljes metropolisz övezet összesített adatait ábrázolja. A mutatókról általában elmondható, hogy arányosan növekedtek, kivéve az eredményességet, mert az a többi mutatóhoz képest jelentősebb mértékben növekedett a vizsgált időszakban. 

A vállalkozások csupán 1%-a a közepes vagy nagy méretű (50 fő feletti alkalmazott számmal), viszont jelentős hatással vannak a foglalkoztatottságra és az árbevétel súlyuk miatt is a helyi gazdaságra.