chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

TELEKVÁSÁRLÁSI SZÁNDÉK ÖREGOTTHON ÉPÍTÉSE CÉLJÁBÓL

Csíkszereda Megyei Jogú Város öregotthon építése céljából ingatlanvásárlási szándékáról értesíti az érintetteket.

 

1. Általános információk:

Vásárló: Csíkszereda Megyei Jogú Város

Vár tér 1. szám, Csíkszereda, Hargita megye

Tel.: 0266-315120/224, fax: 0266-371165;

E-mail: varoshaza@szereda.ro

Kapcsolattartó: Almăşan Katalin (e-mail: almasankatalin@szereda.ro, tel.: 0266-315120/224);

 

2. Általános információk a vásárlás tárgyát képező ingatlan leírásáról és azonosításáról:

A vásárlás tárgyát képező terület a következő sajátosságokkal kell hogy rendelkezzen:

  • beltelek;
  • terület: 5000 m2–6000 m2;
  • telekkönyvbe bejegyezve (tehermentes, naprakész);
  • elhelyezkedés Csíkszereda területén:

Lcd– a Helyi Településrendezési Szabályzatból – Urbanisztikai bizonylat szerint,
Lci – a Helyi Településrendezési Szabályzatból – Urbanisztikai bizonylat szerint,
Lcn – a Helyi Településrendezési Szabályzatból – Urbanisztikai bizonylat szerint, M – a Helyi Településrendezési Szabályzatból – Urbanisztikai bizonylat szerint,
Cc - a Helyi Településrendezési Szabályzatból – Urbanisztikai bizonylat szerint,
Is - a Helyi Településrendezési Szabályzatból – Urbanisztikai bizonylat szerint,
Isp - a Helyi Településrendezési Szabályzatból – Urbanisztikai bizonylat szerint.

  • közúti megközelíthetőség;
  • közművek a telek közelében;
  • a szomszédos területeken ne történjen zajt keltő, károsanyagot kibocsátó tevékenység

3. Az odaítélési iratcsomóval kapcsolatos információk:

3.1. Az odaítélési íratcsomó birtokába jutásának módja:

Az odaítélési iratcsomó Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Vár tér 1. szám alatti székhelyén, a Vagyonnyilvántartó és kereskedelmi osztályon (103-as iroda, telefon: 0266 315 120 / 224) vehető át.

Az ajánló nevében iratcsomót átvevő személynek felhatalmazást és személyazonossági igazolványt kell felmutatnia.

3.2. Az odaítélési íratcsomóért felelős, vásárló által kinevezett iroda/osztály és személy neve:

Vagyonnyilvántartó és kereskedelmi osztály, Almăşan Katalin, email: almasankatalin@szereda.ro

3.3. Bővebb felvilágosításra letett kérések határideje:

2022. október 26., az ajánlatok benyújtási határidejének lejárta előtt 5 nappal.

4. Az ajánlatokkal kapcsolatos információk:

4.1. Az ajánlatokat 2022. október 31-én, 11 óráig kell benyújtani. 

4.2. Az ajánlatok benyújtásának címe: Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának iktatója (Vár tér 1. szám, Csíkszereda, Hargita megye)

4.3. Az ajánlatok benyújtásának a példányszáma: 1 eredeti példány az odaítélési iratcsomó szerint

5. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának székhelye (Vár tér 1. szám, Csíkszereda, Hargita megye), 2022. október 31., 12 óra.

6. A felmerült viták/perek rendezésében illetékes biróság értesítésének határideje, megnevezése, címe, telefon/fax száma és e-mail címe:

Az eljárás alatt felmerülő viták/perek rendezése a 2004/554-es számú törvény módosított és kiegészített változata értelmében történik.

A jogi eljárást a Hargita Megyei Törvényszékhez kell benyújtani (530132 Csíkszereda, Szász Endre utca 6. szám, tel.: 0266 371616, e-mail: tr-harghita@just.ro.