chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Támogatás a sajátos nevelési igényűek részére

Egyéb szociális juttatások igényléséhez megkövetelt környezettanulmányok (ankétok) összeállításához szükséges iratok:

Speciális nevelésben részesülők támogatása:

Iskolai igazolás 
Születési anyakönyvi kivonat 
Személyi igazolvány másolata (ha van)
Szülők személyi igazolványának másolata
Szülők jövedelmi igazolása
Pszichológiai orvosi lap