warning GUVERNUL ÎNCHIDE:

close
chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 222 (30.06.2023)

privind aprobarea închirierii clădirii Liceului Teologic Romano-Catolic ,,Segítő Mária”, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihai Eminescu nr. 3

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 221 (30.06.2023)

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 220 (30.06.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 219 (30.06.2023)

privind constituirea Comisiei locale de constatarea pagubelor, evaluarea acestora şi stabilirea răspunderii civile, produse de exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 218 (30.06.2023)

privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L Nr. 238/2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: „Amenajare spații publice Aleea Avântului nr. 7”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 217 (30.06.2023)

privind Elaborare PUZ UTR Lunca Mare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 216 (30.06.2023)

privind Elaborare PUZ revitalizare zona industriala vest

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 215 (30.06.2023)

privind aprobarea preluării în folosință gratuită a autospecialei de stins incendiu de la Ordinul – Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae în favoarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 214 (30.06.2023)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate al suprafeței de 60 mp

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 213 (30.06.2023)

privind modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 381/2022 privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a salariilor de bază pentru personalul contractual angajat la “Creșe Miercurea-Ciuc”, începând cu salariile aferente lunii iunie 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 212 (30.06.2023)

privind aprobarea Programului Municipal „Educație financiară, orientare în carieră și dezvoltare competențe”, anul școlar 2023-2024

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 211 (30.06.2023)

privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităților de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2023 a cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 210 (30.06.2023)

privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Miercurea-Ciuc, județul Harghita din România şi Berehove, regiunea Transcarpatia, Ucraina

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 209 (30.06.2023)

privind desemnarea și mandatarea specială a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală al S.C. HARVIZ S.A. în vederea aprobării/neaprobării dizolvării și lichidării societății CSIKI FÜRDŐK SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 208 (30.06.2023)

privind restricționarea și închiderea circulației rutiere pe unele zone ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural Ziua celor O Mie de Fete Secuiene, în data de 1 iulie 2023

move_to_inboxDescarcă fișier