chevron_right
Monitorul oficial local

Strategia Națională Anticorupție

Planul de integritate și desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021–2025 la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc (Dispoziția nr. 896/2022)

Declaraţia privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2021-2025 (Dispoziţia nr. 461/2022)

Desemnarea funcţionarului public de execuţie doamna Mezei Viola ca persoană responsabilă cu aplicarea legii nr, 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc (Dispoziţia nr. 166/2023)

Raport SNA 2022

Raport SNA 2021

Raport SNA 2020

Raport SNA 2019

Identidicarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere 

Planul de Integritate privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc (Dispoziţia nr. 780/2019)

Desemnarea persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016–2020 la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc (Dispoziţia nr. 422/2019)

Desemnarea persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016–2020 la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc (Dispoziţia nr. 1037/2018)

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc 

Declaraţie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc

Codul de conduită al funcţionarilor publici şi al personalului contractual

Constituirea Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exerciţiul mandatului sau al funcţiei de către primarul, viceprimarii aleşi locali precum şi de către salariaţii din cadrul aparatului de specialitate de la nivelul Municipiului Miercurea–Ciuc (Dispoziţia nr. 1070/2018)

Constituirea comisiei de soluţionare a avertizării de integritate responsabilă cu primirea şi soluţionarea avertizărilor în interes public la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc (Dispoziţia nr. 740/2019)

Stabilirea măsurilor de control pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc (Dispoziţia nr. 370/2018) 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării al sistemului de control intern managerial la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei de Gestionare a Riscurilor 

Desemnarea funcţionarului public Máthé Angela ca persoană responsabilă cu prevenirea şi monitorizarea situaţiilor de incompatibilitate şi a conflictelor de interese la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc (Dispoziţia nr. 1095/2018) 

Desemnarea funcţionarului public de execuţie doamna Máthé Angela ca persoană responsabilă cu aplicarea legii nr, 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc (Dispoziţia nr. 1094/2018)

Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interes la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc (Dispoziţia nr. 1038/2018) 

Desemnarea funcţionarului public de execuţie doamna Szőke Emőke ca persoană responsabilă cu aplicarea legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc (Dispoziţia nr. 1093/2018)

Desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc (Dispoziția nr. 1582/2021)