chevron_right
Monitorul oficial local

CLIMCONTROL – Elaborarea Planului de Atenuare și adaptare la schimbări Climatice al municipiului Miercurea-Ciuc

Fejléc climcontrol 01


Proiectul „CLIMCONTROL – Elaborarea Planului de Atenuare și adaptare la schimbări Climatice al municipiului Miercurea Ciuc” lansat de Primăria Miercurea-Ciuc și finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin programul RO-Mediu cu finanțare prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014–2021, are o valoare de 573.461,00 lei din care 537.761,00 lei reprezintă contribuția financiară nerambursabilă.

Perioada de implementare al proiectului este de decembrie 2021 – decembrie 2022

Obiectul principal al proiectului reprezintă creșterea capacității de planificare strategică a administrației municipiului Miercurea Ciuc în vederea prevenirii și adaptării la schimbările climatice, respectiv identificarea de măsuri concrete care să conducă la prevenirea și diminuarea impactului schimbărilor climatice la nivelul municipiului , în sensul prevenirii (diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră) și al adaptării (utilizarea rațională a resurselor de apă, clădiri eficiente energetic care conducă la diminuarea consumului de combustibil traditional, stimularea obținerii de energie din surse regenerabile).

Acest plan va crea un cadru strategic optim pentru prevenirea și adaptarea la schimbările climatice.


Comunicat de presă - 15 decembrie 2022

https://greenszereda.ro