chevron_right
Monitorul oficial local

Anunț public – Canalizare în Ciba

MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, p-ța Cetății, nr. 1, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, din data de 30.08.2022, pentru proiectul „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în zona Ciba din Miercurea-Ciuc, județul Harghita”, propus a fi realizat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Ciba FN, județul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni–joi, între orele 8,00–16,30 şi vineri între orele 8,00–14,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita, fax: 0266–310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro.