chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Övezeti és részletes rendezési tervek - Tervezett szabályzások

Documentații de Urbanism tip PUZ/PUD în curs de elaborare - Tervezett szabályzások

Observații: 
- Tipul documentului cu litera ”APL” indică documentații 
inițiate de Autoritatea Publică Locală respectiv cu litera ”PR” indică cele inițiate de beneficiari privați

Észrevételek:
-  A dokumentum típusánál a "APL" betűvel jelzett  a helyi hatóság által kezdeményezett településrendezési dokumentumokra utal, illetve a "PR" betűkkel jelzett a magán kezdeményezett településrendezési dokumentumokra utal.

- Zonele centrale – Központi Övezetek –

Nr. crt.
Sor sz.
Tipul documentului
Documentum típusa
Scopul documentației
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1APLPUZ ZONA INDUSTRIALA VESTÎn curs de obținere avize și acorduri
Engedélyek és jóváhagyások beszerzése
Plan reglementări - Regulament local aferent
Szabályzórajz - Kapcsolódó helyi szabályzó

2APLPUZ UTR LUNCA MAREÎn curs de obținere avize și acorduri
Engedélyek és jóváhagyások beszerzése
Plan reglementări - Regulament local aferent
Szabályzórajz - Kapcsolódó helyi szabályzó
Aviz de mediu

Környezetvédelmi engedély
3APLPUZ ZCP01 - CENTRUÎn curs de pregătire pentru achiziție publică
Közbeszerzési eljárás előkészítése
Anunț
Értesítés
4PRELABORARE PUZ - STRADA ZORILOR                Anunț Proiect de Hotărâre Consiliului Local
Tanácshatározat tervezet meghírdetve

- Zonele din Str. Leliceni – Szentlélek utcai Övezetek – 


- Zonele din Șumuleu – Somolyói Övezetek – 

Nr. crt.
Sor sz.
Tipul documentului
Documentum típusa
Scopul documentației  
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1APL

PUZ SZÉK ÚTJA - HOTEL PARK 

În curs de elaborare.
A tervezés folyamatban van.
Plan reglementări - Regulament local aferent
Szabályzórajz - Kapcsolódó helyi szabályzó
Raport de informare și consultare a publicului
A lakosság tájékoztatásáról és a konzultációról szóló jelentés
2APL

PUZ FŰZHAT

În curs de pregătire pentru achiziție publică
Közbeszerzési eljárás előkészítése
3APLPUZ BARÁTOK KERTJEÎn curs de pregătire pentru achiziție publică
Közbeszerzési eljárás előkészítése

- Zonele din Toplița – Taplocai Övezetek – 

Nr. crt. 
Sor sz.
Tipul documentului 
Documentum típusa
Scopul documentației
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1PRPUZ Tanorok - Tó utca - str.Lacului Dezbatere publică
Lakossági fórum
Raport de informare și consultare a publicului
A lakosság tájékoztatásáról és a konzultációról szóló jelentés


- Zonele din Str.  Harghita - Erdőaljai Övezetek – 

- Zonele din Ciba, Ținutul Recoltei și Curba dealului – Csibai, Mézesek, Aratástetői és Dombkanyari Övezetek –


Zonele din Spitalului, str. Bradului și Mikó – Korház, Fenyő utcai és Mikó Övezetek – 

Nr. crt. 
Sor sz.
Tipul documentului 
Documentum típusa
Scopul documentației
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1APLPUZ NAGY LAJI DOMBJA                              În curs de elaborare studiu de oportunitate
Folyamatban van a célszerűségi jóváhagyás
Raport de informare și consultare a publicului
A lakosság tájékoztatásáról és a konzultációról szóló jelentés.
Plan reglementări urbanistice - Plan de încadrare în zonă - LOT 1
Szabályzórajz - Áttekintő rajz - I. Alövezet
Plan reglementări urbanistice - Plan de încadrare în zonă - LOT 2
Szabályzórajz - Áttekintő rajz - II. Alövezet

Zonele din Harghita Băi – Hargita fürdői Övezetek – 


Zonele din Szécseny – Szécsenyi Övezetek –

Nr. crt. 
Sor sz.
Tipul documentului 
Documentum típusa
Scopul documentației
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1APLACTUALIZARE PUZ SZÉCSENY                          În curs de pregătire pentru achiziție publică
Közbeszerzési eljárás előkészítése

Zonele din Jigodin – Zsögödi Övezetek – 

Nr. crt. 
Sor sz.
Tipul documentului 
Documentum típusa
Scopul documentației
Dokumentáció célja
Observații  
Megjegyzések
1APLELABORARE P.U.Z SUBZONA DE LEGĂTURĂ
JIGODIN– REALIZARE DRUM DE OCOLIRE 
În curs de elaborare
A tervezés folyamatban van
Regulament local aferentPlan de încadrare în zonă 
Kapcsolódó helyi szabályzó - Áttekintő rajz
Imagini - Plan reglementări urbanistice
Helyszíni Szemle - Szabályzórajz
Raport de informare și consultare a publicului
A lakosság tájékoztatásáról és a konzultációról szóló jelentés.