chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Ösztönző juttatás

Gyermeknevelési ösztönző juttatás (STIMULENT DE INSERȚIE) igényléséhez szükséges iratok a gyereknevelésről történő visszatérés után:A törvényes képviselőnek (kérelmezőnek) Csíkszeredai lakóhellyel/tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. 

 • Típuskérés (Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/ stimulentului de inserție/ sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii - ANEXA nr.1)
 • Munkahelyi igazolás (TIP) (eredeti);
 • Visszaalkalmazást igazoló akta a munkáltatótól (Act adițional, Decizie, Dispoziție) (eredeti);
 • Szülők személyazonossági igazolványának másolata (eredeti és fénymásolat);
 • Házassági levél másolata (eredeti és fénymásolat);
 • Újszülött keresztlevelének másolata (eredeti és fénymásolat);
 • Eredeti számlakivonat, amennyiben a kérelmező szülő bankba kéri a juttatást.

A számlakivonat kizárólag az IBAN-kódra és a tulajdonos nevére vonatkozó információkat tartalmazza, a személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően és a kérelmezőnek a számlatulajdonosnak kell lennie.  

 • Kérelmező személy nyilatkozata (TIP)
 • Másik szülő nyilatkozata (TIP)
 • Sérült gyerek esetén szükséges a fogyatékossági határozat (Certificat de Handicap) (eredeti és fénymásolat);
 • Adott esetben egyéb szükséges dokumentumok.


Vállalkozás vagy független tevékenység esetén (II, AI, PFA, IF) szükséges iratok a munkahelyi jövedelmi igazolás és a munkaviszony visszavételét igazoló akta helyett vagy mellett amennyiben mindkét tevékenység van:

 • A tevékenység visszavételét igazoló akta (Rezoluţia privind reluarea activităţii eliberată -ONRC)- (eredeti és másolat)
 • Igazolás az aktuális évi jövedelemről (Adeverinţă de venit estimat) a Pénzügyi Hivataltól (eredeti)
 • Egységes adónyilatkozat az aktuális évről (Declaraţie Unică ESTIMAT- eliberată de Administraţia Financiară după depunerea declarației în urma reluării activității. Trebuie să conține data reluării activității.) (eredeti)
 • Nyilatkozat, hogy a következő évben benyújtja  a Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökségre (AJPIS Harghita ) a Pénzügyi Igazgatóság által kiállított igazolást a megvalosított jövedelemről (TIP).
Amennyiben nem szeretne gyereknevelési támogatást igényelni, hanem csak az ösztönző juttatást, kérjük vegye fel a kapcsolatot az intézményünkkel.

Azon változásokat, amelyek befolyásolják a juttatás folyósítását, 15 napon belül írásban kell jeleznie a Szociális Igazgatóságon vagy Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökségen (AJPIS HARGHITA)


A szükséges formanyomtatványok átvehetők, illetve a kész igénylések leadhatóak Csíkszereda Városháza (Vár tér 1. sz.) Szociális igazgatósága 25-26-ös számú irodájában.

Telefon: 0266-315120/ belső 255.