chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Gyermeknevelési támogatás 0-2 éves korig


A gyermeknevelési támogatás igényléséhez szükséges iratok:

A törvényes képviselőnek (kérelmezőnek) Csíkszeredai lakóhellyel/tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. 

 • Típuskérés (Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/ stimulentului de inserție/ sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii - ANEXA nr.1)
 • Munkahelyi igazolás (a gyermek születését megelőző 24 havi jövedelemből legkevesebb 12 hónap ledolgozott munkaidőről- ANEXA nr.2) (eredeti);
 • Igazolás, amivel a munkáltató felfüggeszti a munkaviszonyát a gyereknevelés időszakára (2 évre) (Act adițional, Decizie, Dispoziție) (eredeti);
 • Azon kérelmező személyek akik középiskolai/ főiskolai/ egyetemi képzésben vesznek részt, igazolást/ oklevelet kötelesek csatolni a gyermek születését megelőző 12 hónapról. (TIP)
 • Szülők személyazonossági igazolványának másolata (eredeti és fénymásolat);
 • Házassági levél másolata (eredeti és fénymásolat);
 • Újszülött keresztlevelének másolata (eredeti és fénymásolat);
 • Eredeti számlakivonat, amennyiben a kérelmező szülő bankba kéri a juttatást. A számlakivonat kizárólag az IBAN-kódra és a tulajdonos nevére vonatkozó információkat tartalmazza, a személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően és a kérelmezőnek a számlatulajdonosnak kell lennie.  
 • Kérelmező személy nyilatkozata (TIP)
 • Másik szülő nyilatkozata (TIP)
 • Adott esetben egyéb szükséges dokumentumok.

Vállalkozás vagy független tevékenység esetén (II, AI, PFA, IF) szükséges iratok a munkahelyi jövedelmi igazolás (ANEXA nr.2) és a munkaviszony felfüggesztése helyett vagy mellett amennyiben mindkét tevékenység van:

 • Cégalapítási okirat (Certificat de Înregistrare)- (eredeti és másolat)
 • Alapítási akta (Rezoluție de înfiinţare-ONRC)- (eredeti és másolat)
 • Felfüggesztási akta (Rezoluție de suspendare-ONRC)- (eredeti és másolat)
 • Igazolás az aktuális évi jövedelemről (Adeverinţă de venit estimat) a Pénzügyi Hivataltól (eredeti)
 • Igazolás az előző évi jövedelemről (Adeverinţă de venit realizat) a Pénzügyi Hivataltól (eredeti)
 • Egységes adónyilatkozat aktuális évi (Declaraţie Unică ESTIMAT eliberată de Administraţia Financiară după depunerea declarației rectificativă în urma suspendării activitații. Trebuie să conține data suspendării.) (eredeti)
 • Egységes adónyilatkozat az előző évi (Declaraţie Unică REALIZAT eliberată de Administraţia Financiară) (eredeti)
 • Igazolás a szülési szabadság időtartamáról és a kifizetésről havonta a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól (CAS) (eredeti)
 • Nyilatkozat amennyiben nem volt szülési szabadságon (TIP)
 • Nyilatkozat, hogy a következő évben benyújtja  a Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökségre (AJPIS Harghita ) a Pénzügyi Igazgatóság által kiállított igazolást a megvalosított jövedelméről (TIP).


Azon változásokat, amelyek befolyásolják a juttatás folyósítását, 15 napon belül írásban kell jeleznie a Szociális Igazgatóságon vagy Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökségen (AJPIS HARGHITA)

A szükséges formanyomtatványok átvehetők, illetve a kész igénylések leadhatóak Csíkszereda Városháza (Vár tér 1. sz.) Szociális igazgatósága 25-26-ös számú irodájában.

Telefon: 0266-315120/ belső 255.