chevron_right
Monitorul oficial local

Ajutor de incalzire

Ajutor pentru încălzire, cerere

Persoanele care pot beneficia de ajutor de încălzire

Lista bunurilor care duc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzire

Între 15 septembrie 2022 - 15 octombrie 2022 pot fi depuse cererile pentru solicitarea ajutoarelor de încălzire a locuinței la Direcția de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, familiile şi persoanele singure pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinţei și suplimentul pentru energie dacă veniturile medii nete lunare nu depășesc 1386, respectiv 2053 lei/persoană:


 

Beneficiarul utilizează tipul de încălzire

Venit mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire

Persoană singură

Familii

 

 

Energie termică

Gaze naturale

Energie electrică

Combustibili solizi

2053 lei/ persoana singură

1386 lei/ membru de familie

 

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.


ACTELE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOŢEASCĂ CEREREA PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

  • Cerere tip
  • Ultima factură
  • Componența familiei se dovedește cu următoarele acte:

- Cartea/buletin de identitate

- Certificat de naștere în cazul copiilor sub 14 ani

- Certificat de căsătorie, certificat de deces, sentință de divorț

- Hotărârea judecătorească de încredințare în vedere adopției, sau privind măsura plasamentului potrivit legii, după caz

- În cazul elevilor peste 18 ani – adeverință de la unitatea școlară/ studenți adeverință de la Facultate, adeverință ANAF, declarație dată în fața notarului public

Veniturile familiei se dovedesc cu următoarele acte:

- Adeverință de la locul de muncă cu salariul net (inclusiv sporuri, premii, prime, bonificații, tichete de masă)

- Cupon de pensie

- Cupon de șomaj

- Adeverință/decizie privind indemnizația pentru creșterea copilului

- Adeverință de la ANAF în caz de activitate independentă sau familială

- Adeverință de la ANAF în cazul persoanelor care nu au venit

Nu se calculează la venituri:

-  Alocația de stat pentru copii

-  Alocația pentru susținerea familiei

-  Venituri cu caracter ocazional (zilieri)

-  Bursele școlare și ”Bani de liceu”

-  Stimulentului educațional privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

-  Bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  • Adeverință eliberată de Asociația de Proprietari
  • Adeverință privind terenurile agricole pentru toate persoanele care au împlinit 18 ani
  • Copie după cartea de identitate a vehiculului sau certificatul de înmatriculare
  • Contract de dobândire a imobilului

Datele privind adresa din factură și din cartea de identitate trebuie să corespundă, în caz contrar solicităm depunerea actelor doveditoare (contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare, alte documente care atestă forma de utilizare a locuinței)!

Cererea  împreună cu declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie în baza Legii nr. 226/2021 pot fi ridicate/depuse la:

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr. 1, Direcția de asistență socială, camera nr. 28 , iar bentru beneficiarii VMG și ASF, cam. 30, Telefon: 0266-315120/ int. 242 .